Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup wtryskarki wielostanowiskowej – 1 szt. (nowa)

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-06-04

Ogłoszenie wyników z postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zadania – Forma obuwnicza do wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.
>> ZOBACZ WYNIKI <<


Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup form obuwniczych do wtryskarki dwukolorowej – 1 kpl.

> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-05-18

Ogłoszenie wyników z postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zadania – Formy obuwnicze do wtryskarki dwukolorowej – 1 kpl
>> ZOBACZ  WYNIKI <<


Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup formy obuwniczej do wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-05-18


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup formy obuwniczej do wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-05-11


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup form obuwniczych do wtryskarki dwukolorowej – 1 kpl.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-05-11


Wszystkie zapytania ofertowe dostępne są również na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.