Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

– kategoria obiektu XVIII i XVI, w tym:

 • prace wykończeniowe poziom 3
 • wykonanie elewacji
 • instalacja c.o.
 • >> Zapytanie ofertowe <<

  >> Wzór umowy <<

  >> Opis przedmiotu zamówienia <<

  data ważności: 17-07-2023


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l:
  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP  

  Linia do produkcji cholewek 2D i 3D – 1 komplet + pojemniki transportowe 200 zestawów.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 19-06-2023


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l:
  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP  

  Linia do produkcji cholewek 2D i 3D – 1 komplet + pojemniki transportowe 200 zestawów.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 11-05-2023


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l:
  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP  

  Środki transportu zewnętrznego – 3 szt. (pojazdy ciężarowe 3 szt.), w tym pojazdy ciężarowe – 2 szt,
  Pojazdy ciężarowe – 1 szt

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 10-05-2023


  Zapytanie ofertowe w ramach Regionalnego Programuu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
  Oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki  

  Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na dachu budynku zakładowego zlokalizowanych w Łukowie przy ul. Łapiguz (obręb 0003) na działce o nr ewid. 11050 – kategoria obiektu XXVI

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 20-01-2023


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję, 

  Formy wtryskowe – obuwnicze

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 16-01-2023


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję, 

  Formy wtryskowe – obuwnicze

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 07-12-2022


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

  Wtryskarka typu Pu – 1 szt.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 07-10-2022

  Aktualizacja zapytania ofertowego Usługi doradcze oraz autorskie prawa majątkowe

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 20-06-2022


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję, 

  Usługi doradcze oraz autorskie prawa majątkowe

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 13-06-2022

  Aktualizacja zapytania ofertowego Zakup wyposażenia serwerowni oraz zakup licencji

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 14-06-2022


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję, 

  Zakup wyposażenia serwerowni oraz zakup licencji

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 06-06-2022


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  ŚRODKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO 12 SZT. (WÓZKI WIDŁOWE – 4 SZT., WÓZKI TRANSPORTOWE 8 SZT.)

  WÓZKI TRANSPORTOWE – 8 SZT.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 22-11-2021


  Aktualizacja zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2021-07-30


  Aktualizacja zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2021-07-20


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2021-07-09


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  Formy obuwnicze PVC 3 komplety

  Formy obuwnicze EVA 3 komplety

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2021-06-15


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  Formy wtryskowe 9 kompletów

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2021-01-05


  Aktualizacja zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  Środki transportu wewnętrznego – 12 szt. (wózki widłowe – 4 szt., wózki transportowe 8 szt.)

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2020-12-03


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  Wtryskarka typu PU – 1 szt., wtryskarka typu PVC – 1 szt., Sprężarka – 1 szt., Chłodziarka – 1 szt.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2020-12-03


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  Środki transportu wewnętrznego – 12 szt. (wózki widłowe – 4 szt., wózki transportowe 8 szt.)

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2020-11-27


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

  Formy wtryskowe 9 kompletów

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2020-11-26


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję:

  Wtryskarka wielostanowiskowa – 1 szt.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2020-11-23


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – Budynek produkcyjno-magazynowy:Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów – 1 komplet.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2020-03-18


  Aktualizacja: Przedłużenie terminu składania ofert do zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – Budynek produkcyjno-magazynowy: Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów – 1 komplet.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

  data ważności: 2020-01-17


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – Budynek produkcyjno-magazynowy:Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów – 1 komplet.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

  data ważności: 2020-01-13


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – Budynek produkcyjno-magazynowy: Konstrukcja hali wraz z pokryciem, dach hali wraz z pokryciem, Stolarka okienna i drzwiowa, ściany wewnętrzne.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAŁĄCZNIKA DO ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2019-05-24


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – budynek produkcyjno – magazynowy: roboty ziemne, fundamentowe, murowe, żelbetowe, podłogi.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAŁĄCZNIKA DO ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2019-03-08


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup wtryskarki dwukolorowej do bezpośredniego łączenia cholewki obuwniczej z materiałem modyfikowanym – 1 szt. (nowa)

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2019-03-08


  Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup linii do fragmentacji mechanicznej materiałów wtórnych wraz z podajnikami liniowymi – 1 kpl. (nowa)

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2018-11-19


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup linii do fragmentacji mechanicznej materiałów wtórnych wraz z podajnikami liniowymi – 1 kpl. (nowa)

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2018-11-12


  Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.

  > ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 11.06.2018

  Ogłoszenie wyników z postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zadania – Wtryskarka wielostanowiskowa – 1 kpl
  >> ZOBACZ  WYNIKI <<


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup wtryskarki wielostanowiskowej – 1 szt. (nowa)

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2018-06-04

  Ogłoszenie wyników z postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zadania – Forma obuwnicza do wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.
  >> ZOBACZ WYNIKI <<


  Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup form obuwniczych do wtryskarki dwukolorowej – 1 kpl.

  > ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2018-05-18

  Ogłoszenie wyników z postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zadania – Formy obuwnicze do wtryskarki dwukolorowej – 1 kpl
  >> ZOBACZ  WYNIKI <<


  Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup formy obuwniczej do wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2018-05-18


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup formy obuwniczej do wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2018-05-11


  Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup form obuwniczych do wtryskarki dwukolorowej – 1 kpl.

  >> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

  data ważności: 2018-05-11


  Zapytania ofertowe dostępne są na stronach:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.