Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję, 

Formy wtryskowe – obuwnicze

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 07-12-2022


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wtryskarka typu Pu – 1 szt.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 07-10-2022

 

Aktualizacja zapytania ofertowego Usługi doradcze oraz autorskie prawa majątkowe

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 20-06-2022


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję, 

Usługi doradcze oraz autorskie prawa majątkowe

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 13-06-2022

 

Aktualizacja zapytania ofertowego Zakup wyposażenia serwerowni oraz zakup licencji

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 14-06-2022


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję, 

Zakup wyposażenia serwerowni oraz zakup licencji

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 06-06-2022


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

ŚRODKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO 12 SZT. (WÓZKI WIDŁOWE – 4 SZT., WÓZKI TRANSPORTOWE 8 SZT.)

WÓZKI TRANSPORTOWE – 8 SZT.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 22-11-2021


Aktualizacja zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2021-07-30


Aktualizacja zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2021-07-20


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2021-07-09


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

Formy obuwnicze PVC 3 komplety

Formy obuwnicze EVA 3 komplety

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2021-06-15


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

Formy wtryskowe 9 kompletów

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2021-01-05


Aktualizacja zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

Środki transportu wewnętrznego – 12 szt. (wózki widłowe – 4 szt., wózki transportowe 8 szt.)

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2020-12-03


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

Wtryskarka typu PU – 1 szt., wtryskarka typu PVC – 1 szt., Sprężarka – 1 szt., Chłodziarka – 1 szt.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2020-12-03


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

Środki transportu wewnętrznego – 12 szt. (wózki widłowe – 4 szt., wózki transportowe 8 szt.)

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2020-11-27


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020 osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP:

Formy wtryskowe 9 kompletów

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2020-11-26


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję:

Wtryskarka wielostanowiskowa – 1 szt.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2020-11-23


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – Budynek produkcyjno-magazynowy:Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów – 1 komplet.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2020-03-18


Aktualizacja: Przedłużenie terminu składania ofert do zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – Budynek produkcyjno-magazynowy: Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów – 1 komplet.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2020-01-17


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – Budynek produkcyjno-magazynowy:Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów – 1 komplet.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2020-01-13


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – Budynek produkcyjno-magazynowy: Konstrukcja hali wraz z pokryciem, dach hali wraz z pokryciem, Stolarka okienna i drzwiowa, ściany wewnętrzne.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAŁĄCZNIKA DO ZAPYTANIA <<

data ważności: 2019-05-24


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek. Budowa hali produkcyjnej – budynek produkcyjno – magazynowy: roboty ziemne, fundamentowe, murowe, żelbetowe, podłogi.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAŁĄCZNIKA DO ZAPYTANIA <<

data ważności: 2019-03-08


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup wtryskarki dwukolorowej do bezpośredniego łączenia cholewki obuwniczej z materiałem modyfikowanym – 1 szt. (nowa)

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2019-03-08


Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup linii do fragmentacji mechanicznej materiałów wtórnych wraz z podajnikami liniowymi – 1 kpl. (nowa)

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-11-19


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup linii do fragmentacji mechanicznej materiałów wtórnych wraz z podajnikami liniowymi – 1 kpl. (nowa)

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-11-12


Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.

> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 11.06.2018

Ogłoszenie wyników z postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zadania – Wtryskarka wielostanowiskowa – 1 kpl
>> ZOBACZ  WYNIKI <<


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup wtryskarki wielostanowiskowej – 1 szt. (nowa)

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-06-04

Ogłoszenie wyników z postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zadania – Forma obuwnicza do wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.
>> ZOBACZ WYNIKI <<


Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup form obuwniczych do wtryskarki dwukolorowej – 1 kpl.

> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-05-18

Ogłoszenie wyników z postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zadania – Formy obuwnicze do wtryskarki dwukolorowej – 1 kpl
>> ZOBACZ  WYNIKI <<


Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup formy obuwniczej do wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-05-18


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup formy obuwniczej do wtryskarki wielostanowiskowej – 1 kpl.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-05-11


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, na zakup form obuwniczych do wtryskarki dwukolorowej – 1 kpl.

>> ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA <<

data ważności: 2018-05-11


Zapytania ofertowe dostępne są na stronach:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.